Eventväv

Eventväv

Eventväv för intäckning av bl.a. temporära konstruktioner, staket, podier.

Färg:

Bredd:

Längd:

Vikt: